Naši jubilanti – December 2022

V decembri 2022 oslávili životné jubileá:

Miroslav Ježík, Kysucké Nové Mesto, 50 rokov

Roman Rendek, Aktívne vykopávky Prievidza, 60 rokov

Jubilantom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa šťastia, pohody, športových úspechov a najmä pevné zdravie.

Komisia veteránov SAZ

MiB