Názory

XI. ročník Memoriálu Romana Hrubca v hode kladivom veteránov (Masters)
a
Súťaž v hode kladivom pre žiactvo, dorast, juniorov, juniorky, mužov, ženy a veteránov

 

Komentár k podujatiu

Telovýchovná jednota Orava Dolný Kubín pod patronátom Olympijského klubu Orava usporiadala XI. ročník Memoriálu Romana Hrubca v hode kladivom. Preteky boli vypísané pre žiactvo, dorast, juniorov, dospelých a veteránov. Do Dolného Kubína zavítali pretekári zo Zvolena, Detvy, Banskej Bystrice a Čadce. Organizátori napriek nepriaznivému počasiu pripravili, podľa slov účastníkov, výborné podmienky, čo sa kladne prejavilo na výkonoch pretekárov. Podujatie slávnostne otvorili Ing. Martin Zembjak a Ing. Štefan Belvončík, ktorí privítali pretekárov v Dolnom Kubíne a popriali im veľa zdaru a hodnotných výkonov pri dobrom zdraví. Ako prví sa predstavili starší žiaci, potom dorastenky, juniori, ženy a nakoniec veteráni. Pretekárom z TJ Orava Dolný Kubín sa opäť darilo. Medzi žiakmi zvíťazil Juraj Jaroslav Lešňovský výkonom 42,33 m pred Michalom Škulcom 37,48 m a Matejom Marcinkom 27,07 m.

Prvenstvo medzi dorastenkami si vybojovala Lesia Baloghová, výkonom 40,92 m pred Simonou Smolkovou 40,54 m a Petrou Škulcovou 39,20 m. Všetky z TJ Orava Dolný Kubín. Medzi juniormi vynikol Dominik Sanitra, pretekár ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica, výkonom 51,56 m. Jeho oddielová kolegyňa Chiara Danielová zvíťazila medzi juniorkami 40,66. Medzi ženami zvíťazila Nikola Ganobčíková z TJ Orava Dolný Kubín výkonom 36,66 m.

Silne obsadenú kategóriu veteránok vyhrala Jarmila Longauerová z TJ Veterán klub Banská Bystrica výkonom 55,60 m, pred Katarínou Maretovou z TJ Orava Dolný Kubín 53,05 m a Danicou Sokolíkovou, z AK Danica Zvolen, 48,46 m. Výkony veteránok boli prepočítané ročnými koeficientami WMA.

Medzi veteránmi dosiahol najhodnotnejší výkon Marek Lupák 53,46 m pred Jozefom Osadským 50,56 m obaja z TJ Orava Dolný Kubín a Ladislavom Golianom z AK Danica Zvolen, 49,07 m. Aj výkony veteránov boli prepočítané ročnými koeficientami WMA.

Pri slávnostnom vyhodnotení pretekov sa viacerí pretekári vyjadrili, že sa tešia na XII. ročník Memoriálu Romana Hrubca a aj na všetky ostatné podujatia, usporadúvané v Dolnom Kubíne.

Jaroslav Lupák
Predseda TJ Orava Dolný Kubín