IMAC2024 – Medzištátne stretnutie veteránov (Masters) – Celje (SLO), 25.5.2024 – Informácie

Príprava tohto podujatia je vo finálnej fáze. Na podklade výsledkov ankety o našej účasti na IMAC2024 urobíme nomináciu slovenských veteránov. Všetci nominovaní reprezentanti (aj náhradníci) dostanú e-mailom podrobné pokyny s podmienkami účasti na tomto podujatí.

V prílohe je Technical handbook (Propozície) v originále (EN) a aj v strojovom preklade do slovenčiny. V prílohe je aj Časový program podujatia.

Za Komisiu veteránov SAZ

Milan Belianský

IMAC2024 – Medzištátne stretnutie veteránov (Masters) – Celje (SLO), 25.5.2024 -Vyhodnotenie ankety

Anketa bola uzavretá 16.2.2024. Vyhodnotenie ankety je v prílohe.

Ďakujeme za účasť na ankete.

Za Komisiu veteránov SAZ

Milan Belianský

EMACI2024 – Halové majstrovstvá Európy veteránov (Masters) – Toruň (POL), 17.3.-23.3.2024 – Výsledky reprezentantov Slovenska

Od 17.3.2024 do 23.3.2024 sa konali v Toruni (POL) Halové majstrovstvá Európy veteránov EMACI2024.

Všetky informácie o podujatí sú na stránke https://emaci2024.com/

Slovenskí veteráni sa prezentovali skvelými výkonmi, vďaka tomu sa môžeme pochváliť ziskom 14 medailí. Zlatú medailu získala Jarmila Longauerová v hode kladivom a Miroslav Bajner v skoku o žrdi. Najusilovnejšou zberateľkou medailí bola Oľga Hradecká. K dvom striebram v hode kladivom a v hode bremenom, pridala aj bronz v hode oštepom. Mierne za ňou zaostala Katarína Marettová, ktorá má dva bronzy z hodu diskom a z hodu oštepom. Dobre si počínali aj ďalší naši pretekári, čo dokázali ziskom 20 finálových umiestnení a prekonaním 20-ich slovenských rekordov veteránov.

Preto dovoľte, aby som v mene Komisie veteránov poďakoval všetkým slovenským účastníkom Halových majstrovstiev Európy za úspešnú reprezentáciu Slovenska a zaželal im ďalšie úspešné vystúpenia na vrcholných svetových a európskych podujatiach veteránov

Kompletné výsledky všetkých účastníkov EMACI2024 sú na stránke: https://emaci2024.domtel-sport.pl/

V prílohe sú výsledky slovenských veteránov na EMACI2024.