Jednodňový Desaťboj veteránov, Dolný Kubín – 8. októbra 2023

V nedeľu, 8.10.2023, usporiadala TJ Orava Dolný Kubín oddielový desaťboj v kategórii veteránov. Prvýkrát na Slovensku sa celý desaťboj uskutočnil na novom zrekonštruovanom štadióne v Dolnom Kubíne v jednom dni a trval 4 hodiny. Absolvovali ho 4 pretekári TJ Orava Dolný Kubín.

Výsledky tohto netradičného desaťboja s§ v prílohe.

MiB