Vrhačský míting o Cenu predsedu olympijského klubu Orava – Dolný Kubín, 5. novembra 2022 – Výsledky

Organizátori z TJ Orava Dolný Kubín usporiadali v sobotu 5. novembra 2022 Vrhačský míting o Cenu predsedu olympijského klubu Orava.

 Vrhačský míting v Dolnom Kubíne slávnostne otvorili viceprimátor mesta Mgr. Matúš Lakoštík a predseda olympijského klubu Orava Ing. Štefan Belvončík. Privítali prítomných a napriek nepriaznivému počasiu popriali veľa dobrých výkonov bez zranení a v dobrom zdraví..

Organizátorom poklesla pre zlé počasie aj účasť a nie všetci prihlásení sa nakoniec na svoje disciplíny dostavili. Po organizačnej stránke dobre pripravené preteky priniesli aj vo výsledkoch niekoľko slovenských rekordov u veteránov, ale výborný výkon dosiahol aj domáci Juraj Lešňovský v hode oštepom 600 gr. 48,05 m. Organizátori budú aj naďalej spájať v pretekoch súťaže veteránov a mládežníkov a najbližšie už 17.12.2022, kedy pripravujú memoriál B Uvegeša v hode bremenom.

Výsledky mítingu sú v prílohe.

MiB