Výsledky XVI. ročníka Memoriálu Mariána Hrubého a II. ročníka Memoriálu Petra Lichtnera v hode diskom – BREZNO, 24. septembra 2022

Atletický oddiel Mostáreň Brezno usporiadal 24.9.2022 preteky v hode diskom veteránov ako spomienku na svojich úspešných reprezentantov.

Výsledky XVI.ročníka Memoriálu Mariána Hrubého a II. ročníka Memoriálu Petra Lichtnera sú v prílohe.

MiB