IV. ročník – Kubínska Shotorama 2022 – Dolný Kubín, 1. októbra 2022 – Výsledky

Organizátori z TJ Orava Dolný Kubín usporiadali IV. ročník Kubínskej Shotoramy 2022.

Preteky sa uskutočnili v Dolnom Kubíne 1. októbra 2022 s prevahou najmä domácich vrhačských talentov. V súťaži veteránov na podujatí chýbali predovšetkým veteránky.

Poďakovanie patrí všetkým pretekárom, rozhodcom a funkcionárom za propagáciu atletiky aj takouto netradičnou disciplínou.

Výsledky sú v prílohe.

MiB